Специална цена на инфузии на месеца: Anti-Age DR—IP + Methylene blue DR—IP Shot – 450 лв. вместо 600 лв. Разберете повече

НачалоУведомление за поверителност

Уведомление за поверителност

С настоящото групата на DR-DENKOVA DERMATOLOGY („DR-DENKOVA“, „DR-DENKOVA DERMATOLOGY“, „Ние“, „Групата“), в ролята му на администратор на лични данни, предоставя информация относно Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при използване на услугите на лечебното заведение, в изпълнение на изискванията на чл.12 – 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашата информация. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще Ви информираме своевременно.

Как използваме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация.

Вашите лични данни са необходими, за да може да ползвате желаните от Вас продукти и услуги, описани в Общите условия на сайта на Групата, както и във филиалите на Групата, съгласно Правилника за вътрешния ред на МЦ Д-р Денкова Дерматология ЕООД , включително и за да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения. В случай, че не желаете да предоставите и/или да използваме Вашите лични данни, това ще доведе до невъзможност да предоставим исканите услуги.

Какви Ваши лични данни обработваме?

 “Лични данни” означава всяка информация за Вас, по която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, могат да бъдат следните:

Категории субекти на данни Видове лични данниОснование за обработване
Физически лица – консултации, процедури и манипулацииИме, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане.Във връзка с разпоредбите на Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Снимкови файлове на третираната зона.
Здравни данни, предоставени за целите на изпълнение на предоставяната услуга
Електронна поща , която служи за изпращане на информация за услуги и процедури, подходящи за състоянието на кожата Ви.Съгласие, изразено от Ваша страна, чрез доброволното споделяне на тези данни и/или приемане на Общите условия използване на услуги.
Телефонен номер за връзка с Вас при необходимост.

За какви цели ще използваме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва Вашите лични данни за целите на предоставяне на услугите си, а именно:

 • Предоставяне на козметични услуги.
 • Предоставяне на медицински консултации, манипулации и хирургични интервенции
 • Оказване на съдействие за запазване на час за козметични услуги, медицински преглед или други здравни услуги;
 • Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове;
 • За да можем да отговорим изчерпателно на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване;
 • За целите на Директния маркетинг – само след предоставяне на Ваше съгласие;
 • За да можем да предоставим онлайн услуги, които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти, например запазване на час, промяна или отмяна на насрочен час, предплащане на услуги или пакети, които желаете да използване и други.

С цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме контрол на служителите, с които разговаряте, както и с оглед защита при съдебни или други спорове,.

DR-DENKOVA DERMATOLOGY може да обработва данни за статистически цели, прилагайки подходящи технически и организационни мерки, например псевдонимизация, за да гарантира правата на субектите.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания и въз основа на писмена договорка с долу изброени трети страни, е възможно DR-DENKOVA DERMATOLOGY да даде достъп до Ваши лични данни на:

 • Лечебни заведения, включително лекари, с които DR-DENKOVA DERMATOLOGY има сключен договор за партньорство и/или посочени от Вас.
 • Административно партньорско дружество , с което DR-DENKOVA DERMATOLOGY има сключен договор за административно-информационно обслужване.
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на сайта на Групата или са собственици на софтуера за управление на Групата, и/или негови отделни функционалности;
 • Доставчици на платежни услуги, пощенски оператори, телекомуникационни компании;
 • Регионални здравни инспекции и други нефинансови институции;
 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори;

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще се съхраняват само във връзка с целите, за които са били събрани, включително с цел да изпълним нашите договорни и законови задължения. Сроковете, които прилагаме са:

 • Данни от проведени медицински консултации, манипулации и хирургични интервенции – 5 години от датата на последното посещение.
 • Счетоводни регистри, данни/документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Защо използваме бисквитки?

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство.

Сайтът www.dr.denkova.com използва „бисквитки” във връзка с неговото функциониране и предоставяне на договорените услуги. Използваните бисквитки служат за по-бърза работа на приложението, разграничаване на потребители и сесии, получаване на системни нотификации и други съобщения.

Списък на използваните от нас „бисквитки”:

Име на бисквиткаСрок за съхранениеЦел
_ga2 годиниИзползва се за подобряване функционалността на уеб сайта с цел разграничаване на потребителите.
_gid24 часаИзползва се за подобряване функционалността на уеб сайта с цел разграничаване на потребителите.
_gat1 минутаИзползва се за ограничаване на заявките. Ако Google Analytics е внедрен чрез Google Tag Manager, тази „бисквитка“ ще бъде наречена _dc_dtm_.
PHPSESSID Използва се, за да определи типа на браузъра, който потребителят ползва, с цел добра визуализация
GPS2 годиниЗапазва локация
PREF2 годиниИзползва се, за да направят рекламите по-ангажиращи за потребителите и по-ценни за издателите и рекламодателите.
YSCДокато потребителя е в страницатаИзползва се за идентифициране на потребителя и контрол на гледане на клипове от YouTube.
NID2 години от посещението на страницата.Използва се за персонализиране на рекламите в продукти като Google Търсене. Например, за да запомни най-скорошните търсения, предишните взаимодействия с рекламите на даден рекламодател или с резултатите от търсенето, както и посещенията на уеб сайта на рекламодател.
HSID2 годиниТази бисквитка съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профила в Google на потребителя и часа на най-скорошното влизане.
SID2 годиниТази „бисквитка“ съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профила в Google на потребителя и часа на най-скорошното влизане.
IDE2 години от посещението на страницата.Тази „бисквитка“ е една от основните рекламни „бисквитки“ на google и отговаря за съхранението на домейна doubleclick.net.
APISID2 годиниТази „бисквитка“  се ползва от google за запазване на настройки и информация за Google Maps.
SAPISID2 годиниТази „бисквитка“  се ползва от google за запазване на настройки и информация за Google Maps.
1P_JAR1 седмицаТази бисквитка се използва за събиране на статистически данни за уеб сайта и проследяване на процентите на реализация.
Ci_sessionДокато потребителя е в страницатаИзползва се за разграничаване на потребителите.
CONSENTЗа винагиСесийна бисквитка, която регистрира уникален идентификационен номер, за да запази статистика за това, какви видео клипове от YouTube е видял.
_fbp3 месецаСъхранява и проследява посетители между уеб сайта и Facebook
actpprescense1 годинаОтговаря за честотата на показване на реклами
_fbc2 годиниЗапазва последното влизане на уеб сайта
fbm*1 годинаСъхранява данните на Facebook акаунта
xs3 месецаСъхранява уникалните данни на сесията
fr3 месецаДава възможност за ремаркетинг
datr2 годиниПревенция срещу измами
sb2 годинисъхранява детайлите на браузъра
wd1 седмицаопределя резолюцията на сесията
act90 дниСъхранява потребителските данни и държи потребителя логнат в уеб сайта
c_user90 дниСъхранява уникален ID номер на потребителя
csm90 дниПревенция срещу измами
presenceсесияСъхранява и проследява дали прозореца в браузъра е отворен

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите ни.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Сигурност и неприкосновеност на личните данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

За изпълнение на своите задължения за защита на личните данни, DR-DENKOVA DERMATOLOGY надлежно отчита достиженията на техническия прогрес.

DR-DENKOVA DERMATOLOGY провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и процедурите за сигурност и защита на личните данни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни?

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от DR-DENKOVA DERMATOLOGY:

 1. да имате достъп до Вашите лични данни, които DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва, и да получите копие от тях;
 2. да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 3. да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 4. да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 5. да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 7. когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
 8. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

Централна клиника: бул. „Симеоновско шосе“ №62, етаж 2, гр. София 1000, България.

Филиал София:  ул. „Оборище“ № 10, партер гр. София 1000, България.

Филиал Варна: бул. „Осми Приморско полк“ № 50, етаж 3, гр. Варна 9000, България.

Ел. поща: welcome@dr-ip.eu

Координати на нашето длъжностно лице по защита на данните: бул. „Симеоновско шосе“ №62, гр. София 1000, България, ел. поща: dpo@dr-denkova.com.

ЦЕНОРАЗПИС

Моля, въведете вашия имейл адрес по-долу, за да получите нашия ценоразпис.